Parte Micologikoa

picto-parte

Gure parte mikologikoaren bidez eta Informazio Gunea irekita dagoenean (irailetik azarora),  ostegun guztietan informazio orientagarria eskaintzen dugu jateko interesa duten basoko espezie fungikoen ugalketari buruz. Gainerako hilabeteetan ez dugu parterik ematen, salbuespen bereziak salbuespen.

Espezie fungiko jangarri bakoitzaren kg/orduko kalkulua egiten da, hiru estratutan multzokaturiko 11 transektoetan astero egiten den jarraipenaren bidez.